Parafia Ścięcia św.  Jana Chrzciciela

w Grobnikach

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

cmentarzKościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.


1. Cmentarz jest własnością Parafii.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika wybranego przez Radę Parafialną.
Wybranym pełnomocnikiem jest : p. DAMIAN GAZDA
w godz. 8.00 – 10.00, tel. 77 485 21 20 kom. 724 740 316
- Pełnomocnik wyznacza miejsce pochówku, prowadzi ewidencję, udziela zgody na korzystanie z pomieszczeń oraz informuje o ofiarach na cele kultu z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza
- w sprawach wątpliwych należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach
3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.
6. Wszelkie prace związane z tzw. małą architekturą (drzewostan, otoczenie grobu) powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów, stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych.
8. Przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika - nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora.
9. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.
10. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
11. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
12. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
13. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
14. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
15. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.
16. Dysponent grobu - osoba która opłaciła miejsce grobowe jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
17. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego.
18. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka czy pomnika.
19. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
dla zwłok dzieci do lat 6:
długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m,
dla pozostałych zwłok:
długość 2m, szerokość 1m, głębokość 1,7m,
odstępy – od każdego boku 0,5m,
dla urn ze szczątkami zwłok:
długość 0,6m, szerokość 0,4m, głębokość 1m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
20. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
długość 2,3m, szerokości 1,3m, głębokość 1,7m,
odstępy - od każdego boku po 0,5m.
21. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:
długość 1m, szerokość 1m, głębokość 1m,
odstępy – na bokach 0,3m a od strony frontu miejsca urnowego 0,4m.
22. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5m. Ziemia wydobyta może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
23.Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
24.Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
25.Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
26.Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.
27.Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
28.W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy , prowadzenia ksiąg cmentarnych, chowania zmarłych oraz instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.
29. Opłata dla firm pogrzebowych, które obsługują uroczystości pogrzebowe i korzystają z infrastruktury cmentarza wynosi 200 zł.
Regulamin został opracowany dla wszystkich parafii Diecezji Opolskiej przez Kurię Biskupią w Opolu.


Uwagi:
- na cmentarzu dokonujemy pochówku zmarłych z różnych parafii, byłoby niesprawiedliwe aby Parafianie Ścięcia św. Jana Chrzciciela za wszystko płacili / śmieci, woda, prąd, utrzymanie porządku, kaplicy itp./to są potężne wydatki / na wywóz samych śmieci wydaliśmy już w I półroczu 11789zł/. Utrzymanie roczne cmentarza to ponad 16000zł nie licząc żadnych inwestycji.
- ofiary za miejsce pokładne, rezerwacje, korzystanie z kaplicy, itp. wpłacamy przy ustalaniu pochówku.
- P. Damian Gazda udziela wszelkich informacji i wyjaśnień
- Kto dokonał już opłaty to ona jest nadal ważna aż do upływu 20 lat / należy ewentualnie w razie niejasności okazać dowód wpłaty/
- czas porządkowania potrwa około roku , dlatego spokojnie podejdźmy do tego tematu
- Żaden grób na razie nie będzie likwidowany
- Jeśli czegoś nie wiesz bądź nie rozumiesz zapytaj Pełnomocnika lub Proboszcza z Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela a nie słuchaj tego co mówią ludzie. Szkoda twoich niepotrzebnych nerwów.
ZAPAMIĘTAJ
Cmentarz jest wizytówką parafii, dlatego wszyscy musimy dołożyć starań by nasi bliscy zmarli godnie spoczywali. Niech to miejsce odpoczynku będzie zawsze czyste i zadbane. Tak wiele od nas żyjących zależy. Tyle dla Nich możemy zrobić.

Informacje parafialne

Zobacz aktualne informacje
związane z życiem parafii:

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne


Parafia online

live

 
 

Msze św. i spowiedź

w niedzielę:

8.00 Grobniki, 9.30 Debrzyca, 11.00 Grobniki

w dni powszednie:

Pn, śr, cz, pt, 17.00 Debrzyca , 18.00 Grobniki ; wt, sb. 7.00 Grobniki, 8.00 Debrzyca

 

Spowiedź zawsze przed mszą święta pól godziny

Nasza Parafia

Proboszcz: ks. Daniel Kasprzak

 

Adres: Grobniki
ul. Kościelna 2, 48-100 Głubczyce
Telefon: 77 485 67 88
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Więcej

Regulamin cmentarza

Informacje dodatkowe

Polecane strony

diecezja opolska


wsd


wsd


doxa


doxa